Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00:00
Connect the World
00:10
One World: One World with Zain Asher
00:40
One World: One World with Zain Asher/Inside Africa: Inside Africa LIAFR610
01:10
Amanpour
01:40
Amanpour
02:10
CNN Newsroom
02:40
CNN Newsroom
03:10
Quest Means Business
03:40
Quest Means Business
04:10
The Lead: The Lead with Jake Tapper
04:40
The Lead: The Lead with Jake Tapper
05:10
The Global Brief: The Global Brief with Bianca Nobilo
05:40
World Sport
06:10
The Situation Room: The Situation Room with Wolf Blitzer
06:40
The Situation Room: The Situation Room with Wolf Blitzer
07:10
Erin Burnett OutFront
07:40
Erin Burnett OutFront
08:10
Anderson Cooper 360
08:40
Anderson Cooper 360
09:10
CNN Tonight: Friday, July 1, 2022 9PM
09:40
CNN Tonight: Friday, July 1, 2022 9PM
10:10
Don Lemon Tonight
10:40
Don Lemon Tonight
11:10
Don Lemon Tonight
11:40
Don Lemon Tonight
12:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes
12:40
Special: TBD
13:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes
13:40
Special: TBD
14:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes
14:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes/Marketplace Africa
15:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes
15:40
African Voices Changemakers: African Voices Changemakers LAVCM139
16:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Kim Brunhuber
16:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Kim Brunhuber
17:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Kim Brunhuber
17:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Kim Brunhuber
18:10
Call to Earth: Nature's Highways
18:40
Inside Africa: Inside Africa LIAFR611
19:10
New Day Saturday: Saturday, July 2, 2022 7AM
19:40
New Day Saturday: Saturday, July 2, 2022 7AM
20:10
New Day Saturday: Saturday, July 2, 2022 8AM
20:40
New Day Saturday: Saturday, July 2, 2022 8AM
21:10
Smerconish
21:40
Smerconish
22:10
CNN Newsroom (CNN/US): Saturday, July 2, 2022 10AM
22:40
CNN Newsroom (CNN/US): Saturday, July 2, 2022 10AM
23:10
CNN Newsroom (CNN/US): Saturday, July 2, 2022 11AM
23:40
CNN Newsroom (CNN/US): Saturday, July 2, 2022 11AM

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp