Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00:00
Reliable Sources
00:10
World Sport
00:40
Inside Africa: Inside Africa LIAFR611
01:10
Call to Earth: Nature's Highways
01:40
African Voices Changemakers: African Voices Changemakers LAVCM139
02:10
CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, July 3, 2022 2PM
02:40
CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, July 3, 2022 2PM
03:10
CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, July 3, 2022 3PM
03:40
CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, July 3, 2022 3PM
04:10
CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, July 3, 2022 4PM
04:40
CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, July 3, 2022 4PM
05:10
World Sport
05:40
Connecting Africa: Connecting Africa LCONAFR120
06:10
CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, July 3, 2022 6PM
06:40
CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, July 3, 2022 6PM
07:10
CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, July 3, 2022 7PM
07:40
CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, July 3, 2022 7PM
08:10
CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, July 3, 2022 8PM
08:40
CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, July 3, 2022 8PM
09:10
Fareed Zakaria GPS
09:40
Fareed Zakaria GPS
10:10
African Voices Changemakers: African Voices Changemakers LAVCM139
10:40
Marketplace Africa/Marketplace Africa
11:10
Special: TBD
11:40
Inside Africa: Inside Africa LIAFR611
12:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes
12:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes/World Sport
13:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes
13:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes
14:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
14:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church/World Sport
15:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
15:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
16:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
16:40
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
17:10
Early Start
17:40
Early Start
18:10
New Day
18:40
New Day
19:10
New Day
19:40
New Day
20:10
CNN Newsroom: CNN Newsroom with Max Foster
20:40
World Sport
21:10
First Move: First Move with Julia Chatterley
21:40
First Move: First Move with Julia Chatterley
22:10
Connect the World
22:40
Connect the World/World Sport
23:10
Connect the World
23:40
Connect the World

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp