Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00:00
Khám Phá Món Ấn (P1)
00:20
Khám Phá Món Ấn (P1)
00:50
Mẹo Vặt Chữa Bệnh (P1)
01:15
Mẹo Vặt Chữa Bệnh (P1)
01:45
Hành Trình Ẩm Thực Malaysia (P1)
02:10
Hành Trình Ẩm Thực Malaysia (P1)
02:40
Nhà Hàng Tại Gia (P1)
03:35
Mẹo Vặt Chữa Bệnh (P1)
04:00
Mẹo Vặt Chữa Bệnh (P1)
04:30
Hành Trình Ẩm Thực Malaysia (P1)
05:00
Hồi Sinh Từ Tro Tàn (P1)
05:25
Hồi Sinh Từ Tro Tàn (P1)
05:50
Đặc Sắc Ẩm Thực Thế Giới (P2)
06:45
Thiên Đường Ẩm Thực (P16)
07:40
No Bụng Ấm Lòng (P1)
08:35
Nhà Hàng Tại Gia (P1)
09:30
Bà Thông Thái Nhất (P1)
09:55
Bà Thông Thái Nhất (P1)
10:25
Thức Ăn Nhanh Vươn Tầm Thế Giới (P1)
11:20
Mẹo Vặt Chữa Bệnh (P1)
11:45
Mẹo Vặt Chữa Bệnh (P1)
12:15
Hành Trình Ẩm Thực Malaysia (P1)
12:40
Hành Trình Ẩm Thực Malaysia (P1)
13:10
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)
13:35
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)
14:05
No Bụng Ấm Lòng (P1)
15:00
Hồi Sinh Từ Tro Tàn (P1)
15:30
Hồi Sinh Từ Tro Tàn (P1)
16:00
Đặc Sắc Ẩm Thực Thế Giới (P2)
17:00
Nhà Hàng Tại Gia (P1)
18:00
Nghệ Nhân Ẩm Thực (P1)
18:30
Nghệ Nhân Ẩm Thực (P1)
19:00
Khám Phá Món Ấn (P1)
19:30
Khám Phá Món Ấn (P1)
20:00
Mẹo Vặt Chữa Bệnh (P1)
20:30
Mẹo Vặt Chữa Bệnh (P1)
21:00
No Bụng Ấm Lòng (P1)
22:00
Nghệ Nhân Ẩm Thực (P1)
22:30
Nghệ Nhân Ẩm Thực (P1)
23:00
Đặc Sắc Ẩm Thực Thế Giới (P2)
23:55
Luke Nguyen Trên Chuyến Tàu Bắc Nam (P1)

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương