Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Năm 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
Arirang News
00:30
Premium Collection B
01:00
Korea Travelogue
01:20
Korea World Class
01:30
Smes On The Rise
02:00
News In-Depth
02:20
Smartbiz Accelerators
02:30
Premium Collection B
03:00
Gugak The Music Of Korea
04:00
News In-Depth
04:20
Korea World Class
04:30
Diplomat Talks
05:00
Smes On The Rise
05:30
Premium Collection B
06:00
News In-Depth
06:20
Catchy Korea
06:30
Exploring Korean Literature
07:00
Gugak The Music Of Korea
08:00
Premium Collection B
08:30
Korea Travelogue
08:50
Smartbiz Accelerators
09:00
Diplomat Talks
09:30
Emerging Innovators
10:00
New Day At Arirang
11:00
Premium Collection B
11:30
Korea Travelogue
11:50
Korea World Class
12:00
Arirang News
12:30
Diplomat Talks
13:00
Gangnam Insider'S Picks
13:30
Emerging Innovators
14:00
Arirang News
14:30
Global Insight
14:50
Korea World Class
15:00
After School Club
16:00
The Daily Report
17:00
Emerging Innovators
17:30
Korea Travelogue
17:50
Korea World Class
18:00
Diplomat Talks
18:30
Premium Collection B
19:00
Arirang News
19:30
Global Insight
19:50
Biztech Korea
20:00
Catchy Korea
21:00
News Center
22:00
Emerging Innovators
22:30
Peace & Prosperity
23:00
Catchy Korea
23:30
Diplomat Talks

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương