Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00:00
Wheeler Dealers: Dream Car (S2) - Những Nhà Buôn Ô Tô: Chiếc Xe Trong Mơ (Phần 2)
00:35
Border Control: Spain (S3) - Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha (Phần 3)
01:00
Border Control: Spain (S3) - Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha (Phần 3)
01:25
Everest Air (S1) - Bầu Trời Everest
02:15
Osama Bin Laden: The Finish - Kết Liễu Osama Bin Laden
03:05
Expedition X (S2) - Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn (Phần 2)
03:55
How It'S Made (S14) - Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
04:20
How It'S Made (S14) - Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
04:45
Celebrity Iou Joyride (S1) - Minh Tinh Đền Ơn: Chiếc Xe Hạnh Phúc
05:35
Treehouse Masters (S5) - Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 5)
06:35
How It'S Made (S15) - Cách Thức Chế Tạo (Phần 15)
07:00
How It'S Made (S15) - Cách Thức Chế Tạo (Phần 15)
07:25
How It'S Made (S16) - Cách Thức Chế Tạo (Phần 16)
07:50
How It'S Made (S16) - Cách Thức Chế Tạo (Phần 16)
08:15
How It'S Made (S15) - Cách Thức Chế Tạo (Phần 15)
08:40
How It'S Made (S15) - Cách Thức Chế Tạo (Phần 15)
09:05
How It'S Made (S16) - Cách Thức Chế Tạo (Phần 16)
09:30
How It'S Made (S16) - Cách Thức Chế Tạo (Phần 16)
09:55
How It'S Made (S14) - Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
10:20
How It'S Made (S14) - Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
10:45
Gold Rush: Dave Turin'S Lost Mine (S3) - Tìm Vàng: Khu Mỏ Bỏ Hoang Của Dave Turin (Phần 3)
11:35
Alaska: The Last Frontier (S10) - Alaska: Biên Giới Cuối Cùng (Phần 10)
13:15
The Day I Ran China (S2) - Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
14:05
Gold Rush (S12) - Tìm Vàng (Phần 12)
14:55
Ed Stafford First Man Out - Người Đầu Tiên Thoát Thân Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2) $0
16:35
How It'S Made: Dream Cars (S2) - Cách Thức Chế Tạo: Những Chiếc Xe Mơ Ước (Phần 2)
17:00
Dare To Ride (S1) - Dám Đua Không
17:25
Bering Sea Gold (S9) - Tìm Vàng Ở Biển Bering (Phần 9)
18:15
Mystery At Blind Frog Ranch (S2) - Bí Ẩn Ở Trang Trại Ếch Mù (Phần 2)
19:10
Man, Woman, Wild (S1) - Con Người Nơi Hoang Dã (Phần 1)
20:05
Expedition X (S2) - Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn (Phần 2)
21:00
Dare To Ride (S1) - Dám Đua Không
21:25
How It'S Made: Dream Cars (S2) - Cách Thức Chế Tạo: Những Chiếc Xe Mơ Ước (Phần 2)
21:55
Border Control: Spain (S3) - Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha (Phần 3)
22:20
Border Control: Spain (S3) - Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha (Phần 3)
22:50
Gold Rush (S12) - Tìm Vàng (Phần 12)
23:45
Gold Rush: Dave Turin'S Lost Mine (S3) - Tìm Vàng: Khu Mỏ Bỏ Hoang Của Dave Turin (Phần 3)

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp