Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00:00
The Tomorrow People
00:20
The Tomorrow People
01:10
SEAL Team S2
02:00
Shooter S3
02:50
Penny Dreadful: City of Angels
04:10
Heroes S4
04:55
Alphas S2
05:45
Alphas S2
06:35
The Musketeers S3
07:35
The Musketeers S3
08:40
SEAL Team S2
09:30
SEAL Team S2
10:20
Alphas S2
11:05
Terminator: Sarah Connor Chronicles S2
11:55
Terminator: Sarah Connor Chronicles S2
12:50
Shooter S3
13:35
Shooter S3
14:25
Defiance S3
15:15
Defiance S3
16:00
Alphas S2
16:50
Alphas S2
17:40
Terminator: Sarah Connor Chronicles S2
18:25
Terminator: Sarah Connor Chronicles S2
19:15
S.W.A.T. S3
20:00
S.W.A.T. S3
20:50
The Musketeers S3
21:50
The Musketeers S3
22:55
Terminator: Sarah Connor Chronicles S2
23:45
Alphas S2

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp