Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00:00
Sức khỏe của bạn
01:00
Sắc màu văn hóa: Một thoáng Hội An
01:15
Luật & Chính sách - Góc nhìn thế giới
01:30
Tư vấn pháp luật
02:30
Di sản Việt Nam
02:45
Phim truyện
03:00
Cop 26: Bảo vệ đại dương xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu
03:30
Góc nhìn hôm nay
03:45
Diễn đàn kinh tế: Giải ngân vốn đầu tư công: Giải pháp mới cho vấn đề cũ
04:25
Nghị viện thế giới
04:30
Nghị viện thế giới
04:40
Sức khỏe của bạn
04:45
Sức khỏe của bạn
05:40
Nông nghiệp & Thị trường
05:45
Nhìn ra thế giới: Xu hướng NFT và Metaverse trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật
06:00
Việt Nam ngày mới
07:05
Di sản Việt Nam
07:35
Nghị viện thế giới
07:55
Góc nhìn hôm nay
08:15
Tư vấn pháp luật
09:15
Cop 26: Bảo vệ đại dương xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu
09:30
Nhìn ra thế giới
09:45
Sức khỏe của bạn
10:45
Việt Nam ngày mới
11:45
Nghị viện thế giới
12:00
Thời sự
12:35
Sức khỏe của bạn
13:45
Tư vấn pháp luật
14:55
Sức khỏe của bạn
16:00
Cop 26
16:15
Luật & Chính sách - Góc nhìn thế giới
16:30
Nông nghiệp Việt Nam
16:35
Sắc màu Văn hóa
17:00
Diễn đàn kinh tế: Giải ngân vốn đầu tư công: Giải pháp mới cho vấn đề cũ
17:45
Từ nghị trường đến cuộc sống
17:50
Góc nhìn hôm nay
18:00
Nghị viện thế giới
18:05
Nghị viện thế giới
18:20
Điểm mù giao thông
18:30
Chuyển động 365
19:00
Tiếp sóng Thời sự VTV
19:45
Nhìn ra thế giới: Chăm sóc sức khỏe tinh thần - vấn đề của thời đại
20:00
Thời sự
20:45
Góc nhìn hôm nay
21:00
Diễn đàn kinh tế Thị trường vàng: cần cơ chế mới trong bối cảnh mới
21:45
Nghị viện thế giới
22:00
Thời sự
22:35
Di sản Việt Nam
23:00
Chuyển động 365
23:05
Chuyển động 365
23:30
Cuốn sách tôi chọn
23:35
Cuốn sách tôi chọn: Tranh dân gian Huế
23:40
Nhìn ra thế giới: Xu hướng NFT và Metaverse trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp