Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00:00
Chương trình tiếp theo
02:00
Chương trình tiếp theo
04:00
Chương trình tiếp theo
05:27
Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30
Thời sự tiếng Mông
05:40
Dân tộc & phát triển (tiếng Mông)
05:50
Ca nhạc (tiếng Mông)
06:00
Phim truyện
06:50
Nét đẹp Lào Cai
07:00
Thời sự
07:30
Phát triển bền vững
07:45
Lào Cai hội nhập (tiếng Trung)
08:00
Phim truyện
08:45
Tạp chí Kinh tế
09:00
Thời sự
09:20
Còn mãi thanh xuân
09:50
Tây Bắc chuyển động
10:00
Phim truyện
10:50
Nét đẹp Lào Cai
11:00
Thời sự (tiếng Dao)
11:10
Dân tộc & phát triển (tiếng Dao)
11:20
Ca nhạc (tiếng Dao)
11:30
Thời sự
12:00
Phim truyện
12:50
An ninh - Quốc phòng - Đối ngoại
13:00
Thời sự
13:30
Còn mãi thanh xuân
14:00
Phim truyện
14:50
Tây Bắc chuyển động
15:00
Thời sự
15:30
Phim tài liệu
15:50
Phim truyện
16:40
Kết đoàn: Chuyên đề Thanh niên
16:55
Phim tài liệu
17:15
Bản tin An toàn giao thông
17:20
Thời sự (tiếng Dao)
17:30
Dân tộc & phát triển (tiếng Dao)
17:40
Ca nhạc (tiếng Dao)
17:50
Phim truyện
18:40
Tây Bắc chuyển động
18:50
Nét đẹp Lào Cai
19:00
Tiếp sóng thời sự VTV
19:50
Thời sự
20:20
Dự báo thời tiết
20:22
Kết nối
20:23
Trailer
20:25
Xây dựng chính quyền
20:40
Trang Thành phố Lào Cai
20:50
Trailer
20:55
Chạm đến ước mơ
21:25
Phim tài liệu
21:45
Bản tin An toàn giao thông
21:50
Thời sự
22:10
Phim truyện
23:00
Thời sự (tiếng Dao)
23:10
Dân tộc & phát triển (tiếng Dao)
23:20
Ca nhạc (tiếng Dao)
23:30
Giới thiệu chương trình ngày mai

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp