Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Sáu 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
00:00
Pop - 4 - Jun
00:30
Latino - 5 - Jun
01:00
Mbchart - Automatic
01:30
Rock - 4 - Jun
02:00
Om - 2 - Jun
02:30
Om - 2 - Jun
03:00
Om - 2 - Jun
03:30
K-Pop - 5 - Jun
04:00
Mb - Hits - 2 - Jun
04:30
Dance - 6 - Jun
05:00
R&B - 3 - Jun
05:30
Htw - 4 - Jun
06:00
Latino - 6 - Jun
06:30
Pop - 5 - Jun
07:00
Hip-Hop - 2 - Jun
07:30
Afrobeats - 1 - Jun
08:00
Om - 5 - Jun
08:30
Om - 5 - Jun
09:00
Om - 5 - Jun
09:30
K-Pop - 3 - Jun
10:00
Htw - 4 - Jun
10:30
Latino - 3 - Jun
11:00
R&B - 2 - Jun
11:30
Mb - Hits - 3 - Jun
12:00
Hip-Hop - 3 - Jun
12:30
Europe - 3 - Jun
13:00
Mbchart - Automatic
13:30
Edm - 1 - Jun
14:00
Dance - 3 - Jun
14:30
Pop - 3 - Jun
15:00
Balkan - 1 - Jun
15:30
Rock - 1 - Jun
16:00
Htw - 4 - Jun
16:30
Latino - 4 - Jun
17:00
K-Pop - 4 - Jun
17:30
Mb - Hits - 5 - Jun
18:00
Gigs - 2 - Jun
18:30
Europe - 4 - Jun
19:00
Mbchart - Automatic
19:30
Dance - 4 - Jun
20:00
Om - 3 - Jun
20:30
Om - 3 - Jun
21:00
Om - 3 - Jun
21:30
Balkan - 2 - Jun
22:00
Htw - 4 - Jun
22:30
Afrobeats - 2 - Jun
23:00
Pop - 1 - Jun
23:30
Mb - Hits - 1 - Jun

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp