Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
05:30
Hình hiệu NTV, Chạy chữ giới thiệu chương trình
05:35
Thể dục buổi sáng
05:50
Chính sách mới
06:00
THỜI SỰ:Chào ngày mới, Quảngcáo
06:20
Tạp chí An toàn giao thông
06:30
Chuyên mục: Nhịp cầu nhà nông
06:40
Mỗi ngày một cuốn sách
06:45
Chạy chữ GT Chương trình TH trong ngày
06:50
Phim truyện
07:35
Giải mã
08:05
Chương trình ca nhạc
08:35
Bản tin Chính phủ
08:40
Phim truyện
09:30
Ký sự truyền hình
09:50
Chuyện cảnh giác
10:00
Hồ sơ mật
10:20
Chuyện đời chuyện nghề
10:30
Lời cảnh báo
10:40
Phim tài liệu
11:00
Bản tin trưa
11:10
Bản tin quốctế
11:12
Quảng cáo
11:15
Ca nhạc thiếu nhi
11:25
Phút thư giãn
11:40
Ký sự
11:55
Thông điệp + Cảnh đẹp quê hương
12:00
Giới thiệu chương trình,Chương trình ca nhạc
12:30
Phim truyện
13:15
Phóng sự
13:25
Phim tài liệu
13:45
Tạp chí Giáo dục và phát triển
13:55
Dân ca nhạc cổ
14:25
Phim tài liệu
14:50
Chính sách mới
15:00
Chương trình ca nhạc
15:30
Hồsơ mật
15:50
Chuyên mục Môi trường và cuộc sống
16:00
Tìm hiểu thế giới tự nhiên
16:20
Bản tin thểthao
16:30
Phim tài liệu
16:50
Giới thiệu chương trình
16:55
Ngon và lành
17:15
Mỗi ngày một cuốn sách
17:20
Ca nhạc thiếu nhi
17:35
Tạp chí An toàn giao thông
17:45
Chuyên mục Sức khỏe và Cuộc sống
17:55
Làm Theo Bác
18:00
Chuyện cảnh giác
18:10
Phim truyện
18:55
Quảng cáo + Dựbáo TT+ Giá cả TT
19:00
Chuyển tiếp VTV + Dự báo thời tiết
19:58
Thờisự Nam Định, Bản tin quốc tế
20:25
Quảng cáo
20:27
Nhịp sống thể thao
20:32
Chuyên mụcThời tiết nông vụ
20:42
Trailer phim, Thông điệp
20:45
Phim truyện
21:30
Chuyên mục Sức khỏe và Cuộc sống
21:40
Phim truyện
22:25
Lời cảnh báo
22:35
Bản tin cuối ngày
22:40
Phút thư giãn
22:50
Phim tài liệu
23:20
Chương trình ca nhạc
23:50
Chuyện đời chuyện nghề
23:57
Giới thiệu chương trình ngày hôm sau

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp