Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Năm 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
06:00
Giới thiệu chương trình
06:05
Quảng Bình ngày mới
06:25
Khám phá Quảng Bình
06:30
Quốc phòng toàn dân
06:45
Trang truyền hình Bố Trạch
07:00
Phim truyện
07:45
Lao động và công đoàn
08:00
Dạy học trên truyền hình
08:40
Dạy học trên truyền hình
09:20
Dạy học trên truyền hình
09:50
Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
10:00
Sống khỏe mỗi ngày
10:25
Sắc màu văn hóa
10:55
Khoảnh khắc kỳ diệu
11:00
Ký sự
11:15
Khám phá Việt Nam
11:30
Thời sự
12:00
Phim truyện
12:45
Phim tài liệu
13:15
Khám phá thế giới
13:40
Nông nghiệp sạch cho cộng đồng
14:00
Toán lớp 1
14:30
Dạy Tiếng Việt lớp 1
15:00
Tiếng Anh lớp 1 vui
15:30
Toán lớp 2
16:00
Dạy Tiếng Việt lớp 2
16:30
Phim hoạt hình
16:40
Trang truyền hình Quảng Trạch
17:00
Thời sự
17:20
S-Việt Nam
17:30
Phim truyện
18:15
Phim tài liệu
18:45
Lao động và công đoàn
19:00
Tiếp thời sự VTV
19:45
Thời sự
20:15
Phim tài liệu
20:30
An toàn giao thông
20:45
Phim truyện
21:30
Khám phá Quảng Bình
21:35
Nẻo về nguồn cội
21:50
Ca nhạc

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương