Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
05:30
Giới thiệu chương trình
05:32
Văn bản chính sách
05:35
Văn hóa toàn cảnh
05:53
Nhịp cầu y tế
06:01
Bản tin chào ngày mới
06:02
Bản tin thời tiết nông vụ
06:13
Phóng sự
06:23
Biển đảo tổ quốc
06:51
Chuyên mục văn hóa
07:01
Bản tin sáng
07:12
Phim tài liệu
07:30
Khám phá thế giới
08:02
Phim truyện
09:10
Phim truyện
09:30
Văn hóa toàn cảnh
09:54
Tọa đàm
10:28
Phim hoạt hình
11:02
Sitcom
11:15
Bản tin trong nước
11:17
Thời sự Thái Bình
11:26
Nhịp cầu sức khỏe
11:33
Bản tin thế giới
11:44
Phim truyện
12:32
Biển đảo tổ quốc
12:59
Phóng sự
13:09
Sitcom
13:43
Khám phá thế giới
14:12
Tọa đàm
14:43
Phim tài liệu
15:00
Bản tin 15H
15:18
Phim truyện
16:05
Phim truyện
16:50
Phong và thủy
17:16
Nhịp cầu y tế
17:26
Phim hoạt hình
17:50
Phim truyện
18:46
Tin tức trong nước & thế giới
19:00
Chuyển tiếp Thời sự VTV
19:44
Thời sự Thái Bình
20:17
Nhịp cầu nhà nông
20:25
Phim truyện
21:08
Sitcom
21:27
Phim truyện
22:13
Thái Bình điểm đến
22:25
Nhịp cầu sức khỏe
22:30
Bản tin cuối ngày
22:45
Bản tin thế giới
23:01
Phim truyện

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp