Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
05:30
Giới thiệu chương trình
05:32
Văn bản chính sách
05:35
Nhịp cầu y tế
05:40
Văn hóa toàn cảnh
06:00
Bản tin chào ngày mới
06:10
Bản tin thời tiết nông vụ
06:15
Phim truyện
07:00
Bản tin sáng
07:10
Ca nhạc theo yêu cầu
07:40
Chuyên đề
07:50
Sắc màu văn hóa
08:00
Bản tin sáng
08:15
Thái Bình trầm tích thời gian
08:20
Bác sỹ của bạn
09:00
Phụ nữ Việt
09:10
Phim truyện
10:00
Văn hóa toàn cảnh
10:15
Phim tài liệu
10:45
Phim hoạt hình
11:00
Thời sự Thái Bình
11:10
Bản tin trong nước
11:20
Nhịp cầu sức khỏe
11:35
An toàn giao thông
11:45
Phim truyện
12:40
Bản tin kinh tế cuối tuần
12:50
Chuyên đề
13:00
Bản tin thời sự
13:10
Sắc màu văn hóa
13:15
Phim truyện
14:10
Nhịp cầu nhà nông
14:20
Bác sỹ của bạn
14:50
Thái Bình trầm tích thời gian
15:00
Bản tin 15H
15:20
Phim truyện
16:00
Phim truyện
16:50
Chuyển động VPOP
17:20
Bản tin an ninh trật tự
17:25
Nhịp cầu y tế
17:30
Phim hoạt hình
17:45
Phim truyện
18:45
Tin tức trong nước & thế giới
19:00
Chuyển tiếp Thời sự VTV
19:45
Thời sự Thái Bình
20:15
Chuyên đề
20:25
Phim truyện
21:10
Tọa đàm
21:40
Nhịp cầu sức khỏe
21:45
Phim tài liệu
22:15
Văn hóa toàn cảnh
22:30
Bản tin cuối ngày
22:45
Bản tin thế giới
22:55
Phiêu lưu cùng ẩm thực
23:15
Chuyển động VPOP

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương