Trang chủ
Truyền hình
Mua gói

Bác sĩ bệnh viện nghỉ việc do áp lực khi tự chủ

25 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Bác sĩ bệnh viện nghỉ việc do áp lực khi tự chủ
Tương tự
Hà Nội giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 15.500 người - Bản tin Covid-19
0:38
Hà Nội giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 15.500 người - Bản tin Covid-19
Hà Nội giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 15.500 người