Trang chủ
Truyền hình
Mua gói

Nổi Tiếng Ảo - Fake Famous

Phim Tài liệu
Nổi Tiếng Ảo - Fake Famous Phim tài liệu Nổi tiếng ảo khám phá ý nghĩa của sự nổi tiếng và ảnh hưởng trong thời đại kĩ thuật số thông qua một thí nghiệm xã hội đầy mới mẻ.
Đạo diễn:
NICK BILTON
Quốc gia:
Tương tự
Không có dữ liệu