Trang chủ
Truyền hình
Mua gói

Mặt Trận Thái Bình Dương P1 - The Pacific S1 09 : Part Nine

Tâm lý
Phiêu lưu - Hành động
Mặt Trận Thái Bình Dương P1 - The Pacific S1 09 : Part Nine Sau khi tấn công lên đảo Okinawa, Eugene Sledge và đồng đội được lệnh đi hỗ trợ 1 đơn vị bộ binh
Diễn viên:
James Badge Dale, JOSEPH MAZZELLO, JON SEDA, JOSHUA BITTON, TOM BUDGE, LINDA CROPPER, Caroline Dhavernas, JOSH HELMAN, ASTON HOLMES, TOBY LEONARD MOORE, HENRY NIXON, KEITH NOBBS, Conor O'Farrell, JACOB PITTS, William Sadler
Thể loại:
Tâm lý, Phiêu lưu - Hành động
Đạo diễn:
TIM VAN PATTEN
Quốc gia:
Các tập
Tương tự