Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Mười Một 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
00:00
Fareed Zakaria GPS
00:10
Nov 29 Reliable Sources
00:40
Nov 29 Reliable Sources
01:10
Nov 29 World Sport
01:40
Nov 29 Inside Africa
02:10
Nov 29 Special: TBD
02:40
Nov 29 African Voices Changemakers
03:10
Nov 29 CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, November 28, 2021 2PM
03:40
Nov 29 CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, November 28, 2021 2PM
04:10
Nov 29 CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, November 28, 2021 3PM
04:40
Nov 29 CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, November 28, 2021 3PM
05:10
Nov 29 CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, November 28, 2021 4PM
05:40
Nov 29 CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, November 28, 2021 4PM
06:10
Nov 29 World Sport
06:40
Nov 29 Living Golf: Living Golf 216
07:10
Nov 29 CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, November 28, 2021 6PM
07:40
Nov 29 CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, November 28, 2021 6PM
08:10
Nov 29 CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, November 28, 2021 7PM
08:40
Nov 29 CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, November 28, 2021 7PM
09:10
Nov 29 CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, November 28, 2021 8PM
09:40
Nov 29 CNN Newsroom (CNN/US): Sunday, November 28, 2021 8PM
10:10
Nov 29 Africa Avant Garde: Africa Avant Garde 304
10:40
Nov 29 Quest's World of Wonder: Quest's World of Wonder QWW030
11:10
Nov 29 African Voices Changemakers
11:40
Nov 29 Marketplace Africa/Marketplace Africa
12:10
Nov 29 Living Golf: Living Golf 216
12:40
Nov 29 Inside Africa
13:10
Nov 29 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes
13:40
Nov 29 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes/World Sport
14:10
Nov 29 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes
14:40
Nov 29 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Michael Holmes
15:10
Nov 29 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Robyn Curnow
15:40
Nov 29 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Robyn Curnow/World Sport
16:10
Nov 29 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
16:40
Nov 29 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
17:10
Nov 29 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
17:40
Nov 29 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Rosemary Church
18:10
Nov 29 Early Start
18:40
Nov 29 Early Start
19:10
Nov 29 New Day
19:40
Nov 29 New Day
20:10
Nov 29 New Day
20:40
Nov 29 New Day
21:10
Nov 29 CNN Newsroom: CNN Newsroom with Max Foster
21:40
Nov 29 World Sport
22:10
Nov 29 First Move: First Move with Julia Chatterley
22:40
Nov 29 First Move: First Move with Julia Chatterley
23:10
Nov 29 Connect the World
23:40
Nov 29 Connect the World/World Sport

Kênh VTV

Kênh K+ HD

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương