Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
00:00
The Chocolate Queen (S2) - Nữ Hoàng Sôcôla (Mùa 2)
00:20
The Chocolate Queen (S2) - Nữ Hoàng Sôcôla (Mùa 2)
00:50
Behind Each Taste (S1) - Phía Sau Mỗi Hương Vị (Mùa 1)
01:15
Behind Each Taste (S1) - Phía Sau Mỗi Hương Vị (Mùa 1)
01:45
Wonderful Indonesia Flavours (S2) - Hương Vị Ẩm Thực Indonesia (Mùa 2)
02:10
Wonderful Indonesia Flavours (S2) - Hương Vị Ẩm Thực Indonesia (Mùa 2)
02:40
Farmers' Market Flip (S1) - Cuộc Chiến Chợ Nông Sản (Mùa 1)
03:05
Farmers' Market Flip (S1) - Cuộc Chiến Chợ Nông Sản (Mùa 1)
03:35
Behind Each Taste (S1) - Phía Sau Mỗi Hương Vị (Mùa 1)
04:00
Behind Each Taste (S1) - Phía Sau Mỗi Hương Vị (Mùa 1)
04:30
Farmers' Market Flip (S1) - Cuộc Chiến Chợ Nông Sản (Mùa 1)
05:00
Wonderful Indonesia Flavours (S2) - Hương Vị Ẩm Thực Indonesia (Mùa 2)
05:25
Wonderful Indonesia Flavours (S2) - Hương Vị Ẩm Thực Indonesia (Mùa 2)
05:50
Behind Each Taste (S1) - Phía Sau Mỗi Hương Vị (Mùa 1)
06:15
Behind Each Taste (S1) - Phía Sau Mỗi Hương Vị (Mùa 1)
06:45
Streets With Dan Hong (S1) - Ẩm Thực Đường Phố Cùng Dan Hong (Mùa 1)
07:10
Streets With Dan Hong (S1) - Ẩm Thực Đường Phố Cùng Dan Hong (Mùa 1)
07:40
Hole In The Wall (S1) - Quán Ngon Địa Phương (Mùa 1)
08:05
Hole In The Wall (S1) - Quán Ngon Địa Phương (Mùa 1)
08:35
Everyday Gourmet (S10) - Ăn Ngon Mỗi Ngày (Mùa 10)
09:00
Everyday Gourmet (S10) - Ăn Ngon Mỗi Ngày (Mùa 10)
09:30
Behind Each Taste (S1) - Phía Sau Mỗi Hương Vị (Mùa 1)
09:55
Behind Each Taste (S1) - Phía Sau Mỗi Hương Vị (Mùa 1)
10:25
Health Hacks (S2) - Mẹo Vặt Chữa Bệnh (Mùa 2)
10:50
Health Hacks (S2) - Mẹo Vặt Chữa Bệnh (Mùa 2)
11:20
Gok Wan'S Easy Asian (S2) - Gok Và Món Á Dễ Làm (Mùa 2)
11:45
Gok Wan'S Easy Asian (S2) - Gok Và Món Á Dễ Làm (Mùa 2)
12:15
Every Bite Takes You Home (S1) - Đi Đâu Cũng Nhớ Quê Nhà (Mùa 1)
12:40
Every Bite Takes You Home (S1) - Đi Đâu Cũng Nhớ Quê Nhà (Mùa 1)
13:10
Taste Of The Territory (S1) - Ẩm Thực Bắc Úc (Mùa 1)
13:35
Taste Of The Territory (S1) - Ẩm Thực Bắc Úc (Mùa 1)
14:05
Behind Each Taste (S1) - Phía Sau Mỗi Hương Vị (Mùa 1)
14:30
Behind Each Taste (S1) - Phía Sau Mỗi Hương Vị (Mùa 1)
15:00
Hole In The Wall (S1) - Quán Ngon Địa Phương (Mùa 1)
15:30
Hole In The Wall (S1) - Quán Ngon Địa Phương (Mùa 1)
16:00
Farmers' Market Flip (S1) - Cuộc Chiến Chợ Nông Sản (Mùa 1)
16:30
Farmers' Market Flip (S1) - Cuộc Chiến Chợ Nông Sản (Mùa 1)
17:00
Streets With Dan Hong (S1) - Ẩm Thực Đường Phố Cùng Dan Hong (Mùa 1)
17:30
Streets With Dan Hong (S1) - Ẩm Thực Đường Phố Cùng Dan Hong (Mùa 1)
18:00
Foodsteps (S1) - Hành Trình Ẩm Thực Malaysia (Mùa 1)
18:30
Foodsteps (S1) - Hành Trình Ẩm Thực Malaysia (Mùa 1)
19:00
The Chocolate Queen (S2) - Nữ Hoàng Sôcôla (Mùa 2)
19:30
The Chocolate Queen (S2) - Nữ Hoàng Sôcôla (Mùa 2)
20:00
Behind Each Taste (S1) - Phía Sau Mỗi Hương Vị (Mùa 1)
20:30
Behind Each Taste (S1) - Phía Sau Mỗi Hương Vị (Mùa 1)
21:00
Wonderful Indonesia Flavours (S2) - Hương Vị Ẩm Thực Indonesia (Mùa 2)
21:30
Wonderful Indonesia Flavours (S2) - Hương Vị Ẩm Thực Indonesia (Mùa 2)
22:00
Health Hacks (S2) - Mẹo Vặt Chữa Bệnh (Mùa 2)
22:30
Health Hacks (S2) - Mẹo Vặt Chữa Bệnh (Mùa 2)
23:00
Farmers' Market Flip (S1) - Cuộc Chiến Chợ Nông Sản (Mùa 1)
23:25
Farmers' Market Flip (S1) - Cuộc Chiến Chợ Nông Sản (Mùa 1)
23:55
Taste Of The Territory (S1) - Ẩm Thực Bắc Úc (Mùa 1)

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị