Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Năm 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
Miền đất Phật
00:15
Thức tỉnh tâm hồn
00:30
Hương sen màu nhiệm
01:00
Phim Truyện
01:45
Đâu là đúng
02:00
Phim Truyện
02:45
Thức tỉnh tâm hồn
03:00
YOGA An Viên
04:00
Phim Truyện
04:45
Cơm chay cửa Thiền
05:00
Hương sen màu nhiệm
05:30
Tạp chí võ thuật
06:00
Khai Tâm Phật Tụng: KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN
06:15
Miền đất Phật
06:30
YOGA An Viên 2022
07:25
Những điều tử tế
07:30
Bản tin An Viên 24h
08:00
Bản tin Thể thao An Viên
08:05
Phim Truyện
08:50
: Con gái thờ bố mẹ đẻ ở nhà chồng
09:00
Sống yêu thương
09:30
Dưới bóng bồ đề (2021)
10:00
Thức tỉnh tâm hồn
10:15
Phim Truyện
11:00
Phim Truyện
11:45
Hành trình khám phá
12:00
Đâu khó có An Viên
12:45
Bước ngoặt cuộc đời
13:00
Bản tin An Viên 24h
13:30
Bản tin Thể thao An Viên
13:35
Hương sen màu nhiệm
14:00
Phim Truyện
14:45
Cơm chay cửa Thiền
15:00
Phim Truyện
15:45
Những điều tử tế
16:00
YOGA An Viên 2022
17:00
Phim Truyện
17:45
Thức tỉnh tâm hồn
18:00
Miền đất Phật
18:15
Cơm chay cửa Thiền
18:30
Khoẻ để An Viên
19:00
Phim Truyện
19:45
Thức tỉnh tâm hồn
20:00
Bản tin An Viên 24h
20:30
Bản tin Thể thao An Viên
20:35
Đâu khó có An Viên
20:45
Lời Phật dạy
21:05
Những điều tử tế
21:10
Chùa Làng
21:35
Sống yêu thương
22:00
Bản tin An Viên 24h PL 20h
22:30
Bản tin Thể thao An Viên
22:35
Khai Tâm Phật Tụng
22:50
Miền đất Phật
23:05
Phim Truyện: Hoan hỷ huyện lệnh 55

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương