Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Tám 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
Arirang News
00:30
Premium Collection
01:00
K-Tech Innovators
01:30
Peace & Prosperity
02:00
News In-Depth
02:20
Smartbiz Accelerators
02:30
Premium Collection
03:00
After School Club
04:00
News In-Depth
04:20
1Day 1Film K-Cineflex
04:30
K-Tech Innovators
05:00
News In-Depth
05:20
K-Biz
05:30
Diplomat Talks
06:00
Covid-19 Pandemic
06:50
Biztech Korea
07:00
After School Club
08:00
Arirang News
08:20
Smartbiz Accelerators
08:30
Peace & Prosperity
09:00
Arirang News
09:01
Biztech Korea
10:00
Global Insight
10:20
K-Biz
10:30
Premium Collection
11:00
Peace & Prosperity
11:30
1Day 1Film K-Cineflex
11:40
Korea Travelogue
12:00
Arirang News
12:30
Biztech Korea
13:00
Arirang Live
13:20
Biztech Korea
13:30
Premium Collection
14:00
Arirang News
14:30
Global Insight
14:50
1Day 1Film K-Cineflex
15:00
Rolling In K-Pop
15:30
Club.Kom
16:00
Covid-19 Pandemic
16:50
Biztech Korea
17:00
Korea Travelogue
17:20
1Day 1Film K-Cineflex
17:30
Biztech Korea
18:00
Peace & Prosperity
18:30
Premium Collection
19:00
Arirang News
19:30
Global Insight
19:50
1Day 1Film K-Cineflex
20:00
Covid-19 Pandemic
20:50
Catchy Korea
21:00
Newscenter
21:50
Biztech Korea
22:00
The Point
22:30
1Day 1Film K-Cineflex
22:40
Korea Travelogue
23:00
Covid-19 Pandemic
23:50
Catchy Korea

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh Vĩnh Long

Kênh K+ HD

Viettel Media

Kênh địa phương