Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Mười 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
00:00
The Help
01:35
A Good Day to Die Hard
03:15
Real Steel
05:25
10,000 BC
07:15
Seventh Son
08:50
Rise of the Planet of the Apes
10:30
The Chronicles of Riddick
12:20
Triple 9
14:00
The Dark Knight Rises
16:35
Grown Ups
18:15
The Incredible Hulk
20:00
X-Men: First Class
22:05
Overdrive
23:35
The Dictator

Kênh VTV

Kênh K+ HD

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương

Sự kiện trực tiếp