Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Chín 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
00:00
DW News
00:30
Close up
01:00
DW News
01:30
The Day
02:00
DW News
02:15
Business
02:30
Arts and Culture
02:45
Shift
03:00
DW News
03:02
The Day
03:30
Covid-19 Special
03:45
Arts and Culture
04:00
DW News
04:15
Business
04:30
Close up
05:00
DW News
05:02
The Day
05:30
Kick off!
06:00
DW News
06:15
DocFilm
07:00
DW News
07:02
The Day
07:30
Kick off!
08:00
DW News
08:15
Covid-19 Special
08:30
Close up
09:00
DW News
09:15
DocFilm
10:00
DW News
10:02
The Day
10:30
Eco India
11:00
DW News
11:15
Business
11:30
Close up
12:00
DW News
12:30
Kick off!
13:00
DW News
13:30
Close up
14:00
DW News
14:15
DocFilm
15:00
DW News
15:30
Business
15:45
Covid-19 Special
16:00
DW News
16:30
Kick off!
17:00
DW News
17:30
Close up
18:00
DW News
18:30
DW News
18:45
Covid-19 Special
19:00
DW News
19:30
DW News
19:45
Covid-19 Special
20:00
DW News
20:30
Kick off!
21:00
DW News
21:15
Business
21:30
DW News
21:45
Arts and Culture
22:00
DW News
22:15
Covid-19 Special
22:30
DW News
22:45
Arts and Culture
23:00
DW News
23:15
Business
23:30
Covid-19 Special
23:45
Arts and Culture

Kênh VTV

Kênh K+ HD

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương