Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
00:00
128HOURS
00:30
Đồng tiền thông minh
06:00
Tin Sáng
07:00
Giờ Kết Sổ
07:30
Nẻo Đường Tài Chính
08:00
Tin Sáng
09:00
Giờ Kết Sổ
09:30
Câu chuyện kinh doanh
10:00
Hàng Việt hội nhập
10:30
Sinh Viên Biện Luận 2017
11:00
Cửa sổ công nghệ
11:30
Ngã Về Phía Trước
12:00
128HOURS
12:30
Đồng Tiền Thông Minh
13:00
Bản tin địa ốc
13:30
Câu chuyện kinh doanh
14:00
Cửa sổ công nghệ
14:30
Hàng Việt hội nhập
15:00
Đồng Tiền Thông Minh
15:30
Sinh Viên Biện Luận 2017
16:00
Bản tin địa ốc
16:30
Đồng tiền thông minh
17:00
Cửa sổ công nghệ
17:30
Nẻo Đường Tài Chính
18:00
Tôi Việt Nam
18:30
128HOURS
19:00
Tạp chí Ngân hàng
19:30
Giờ Kết Sổ
20:00
Sinh Viên Biện Luận 2017
20:30
Tin FBNC
21:00
Bác sĩ hỏi dùm khán giả
21:30
Tạp chí Xe hay
22:00
Tin FBNC
22:30
Giờ Kết Sổ
23:00
Sinh Viên Biện Luận 2017
23:30
Tạp chí Ngân hàng

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh quốc tế

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh Vĩnh Long

Kênh K+ HD

Kênh địa phương