Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
00:00
France 24 International News
00:45
Sports
01:00
France 24 International News
01:50
Focus
02:00
France 24 International News
02:45
Sports
03:00
France 24 International News
03:50
À la carte
04:00
News
04:15
Middle East Matters
04:30
News
04:45
Sports
05:00
News
05:15
Tech24
05:30
News
05:45
The Interview
06:00
News
06:15
Encore
06:30
News
06:45
People and Profit
07:00
France 24 International News
07:50
In The Press
08:00
France 24 International News
08:45
Focus
09:00
News
09:15
The Observers
09:30
News
09:45
The Interview
10:00
News
10:15
Inside The Americas
10:30
News
10:45
People and Profit
11:00
News
11:15
Encore
11:30
News
11:45
Across Africa
12:00
France 24 International News
12:50
Sports
13:00
News
13:10
The France 24 Debate
14:00
France 24 International News
14:50
Focus
15:00
News & Business
15:45
Eye On Africa
16:00
France 24 International News
16:45
Eye On Africa
17:00
France 24 International News
17:45
Sports
18:00
News
18:10
The France 24 Debate
19:00
News
19:15
Business
19:30
News
19:45
Encore
20:00
News
20:15
Focus
20:30
News
20:45
Eye On Africa
21:00
News
21:10
The France 24 Debate
22:00
News
22:15
Across Africa
22:30
News
22:45
The Observers
23:00
News
23:15
Eye On Africa
23:30
News
23:45
Encore

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh quốc tế

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh Vĩnh Long

Kênh K+ HD

Kênh địa phương