Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
06:05
Thời sự Hà Giang
06:30
Chuyên mục Đèn giao thông
06:35
Dự báo thời tiết
06:38
Báo chí 24h
06:43
Chuyên mục Cải cách hành chính
06:53
Không gian nghệ thuật
06:58
Phóng sự: Nguời La Chí ở Bản Phùng giúp nhau thoát nghèo
07:08
Nghề và làng nghề: Nghề đan Quẩy tấu và làm khèn Mông tại thôn Lùng Hẩu, xã Thái An
07:38
Ký sự Hoa Tam giác mạch (Tập 5)
07:43
Chuyên mục Giáo dục và phát triển
07:58
Chương trình văn hóa - văn nghệ dân tộc: Tạp chí VHVN tiếng Mông: Quản Bạ vào mùa lễ hội
08:28
Văn hóa toàn cảnh
08:43
Khám phá thế giới: Sao Thủy và sao Kim (Phần 1)
09:10
Phim truyện: Mật danh K2 (Tập 3)
09:55
Làng quê kiểu mẫu
10:00
Thời sự tổng hợp tiếng Mông
10:30
Không gian nghệ thuật
10:35
Bản tin cơ sở
10:50
Phim truyện: Nợ anh một giấc mơ (Tập 30)
11:40
Thời sự Hà Giang
12:00
Thời sự VTV1
13:00
Hà Giang miền đất con người: Những người gieo hạt
13:30
Phim truyện: Những quý bà nổi loạn (Tập 22)
14:15
Khám phá thế giới: Sao Thủy và sao Kim (Phần 1)
14:35
Nghề và làng nghề: Nghề đan Quẩy tấu và làm khèn Mông tại thôn Lùng Hẩu, xã Thái An
15:05
Phim tài liệu: Sức hút đại ngàn (Tập 2)
15:20
Trang địa phương huyện Mèo Vạc
15:35
Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới
15:50
Làng quê kiểu mẫu
15:55
Phim truyện: Mật danh K2 (Tập 4)
16:40
Nhật trình kinh tế
16:55
Thời sự Hà Giang
17:10
Chương trình văn hóa - văn nghệ dân tộc: Tạp chí VHVN tiếng Mông: Quản Bạ vào mùa lễ hội
17:40
Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
17:55
Bản tin cơ sở
18:10
Phim truyện: Nợ anh một giấc mơ (Tập 31)
19:00
Thời sự VTV1
20:00
Thời sự Hà Giang
20:25
Chuyên mục Đèn giao thông
20:30
Dự báo thời tiết
20:38
Báo chí 24h
20:43
Chuyên mục Ứng dụng KHCN trong DN và HTX
20:53
Không gian nghệ thuật
20:58
Phóng sự: Hội Nông dân Bắc Mê tích cực thực hiện cải tạo vườn tạp
21:10
Văn hóa nghệ thuật: Có hẹn với Hà Giang
21:40
Du lịch Hà Giang: Khám phá Yên Minh (Phần 2)
21:55
Nhịp cầu tri thức
22:00
Thời sự tổng hợp tiếng Mông
22:30
Văn hóa toàn cảnh
22:45
Phim truyện: Những quý bà nổi loạn (Tập 23)
23:30
Khám phá thế giới: Sao Thủy và sao Kim (Phần 2)

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị