Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Tám 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:05
Bản tin sáng
00:14
Bản tin tiếng trung
00:30
Truyền hình tiếng Tày
01:02
Vấn đề hôm nay
01:08
Thời sự tổng hợp
01:30
Thông tin thị trường vùng cao
01:42
An toàn sống
01:53
Công nghiệp thương mại Xứ Lạng
02:01
Chống buôn lậu và gian lận thương mại
02:07
Phim truyện
02:53
Bản tin trưa
03:09
Cuộc sống quanh ta
03:27
Học hát dân ca
03:46
Bản tin chiều
04:01
Phim truyện
04:46
Văn bản mới
04:51
Cơm nguội
05:10
Vui khỏe mỗi ngày
05:20
Truyền hình tiếng Dao
05:49
Vì màu xanh cuộc sống
05:57
Truyền hình nhân đạo
06:00
Hình hiệu LSTV
06:02
Bản tin sáng
06:04
Trang truyền hình cơ sở
06:13
Văn bản mới
06:17
Mỗi ngày một cuốn sách
06:19
Bản tin tiếng trung
06:22
Sitcom 5s
06:35
Phim hoạt hình
06:37
Đảng trong cuộc sống hôm nay
06:45
Trả lời bạn xem truyền hình
06:46
Mỗi ngày một cuốn sách
06:51
Phim truyện
06:53
Ký sự
07:12
Phim hoạt hình
07:22
Điện lực Lạng Sơn vì niềm tin của bạn
07:30
Vui khỏe mỗi ngày
07:36
An toàn giao thông
07:46
Thời sự tổng hợp
08:23
Tiêu điểm thời sự
08:36
Vấn đề hôm nay
08:41
Quốc phòng toàn dân
08:54
Phim truyện
09:39
Tuổi trẻ Xứ Lạng
09:46
Thi đua yêu nước
09:52
Cơm nguội
10:11
Đất và người Xứ Lạng
10:27
Vui khỏe mỗi ngày
10:37
Sitcom 5s
10:51
Văn bản mới
10:56
Mỗi ngày một cuốn sách
22:44
Phim lịch sử
22:54
Chuyện thật như đùa
22:55
Đất và người Xứ Lạng
23:04
Ký sự
23:11
Cơm nguội
23:23
Ca nhạc
23:30
Chuyện thật như đùa
23:40
Ca nhạc

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh Vĩnh Long

Kênh K+ HD

Viettel Media

Kênh địa phương