Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
05:27
Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:30
Thời sự (tiếng Dao)
05:40
Dân tộc & Phát triển (tiếng Dao)
05:50
Ca nhạc (tiếng Dao)
06:00
Phim Truyện
06:50
Nét đẹp Lào Cai
07:00
Thời sự
07:30
XD chính quyền
07:45
Trang thành phố Lào Cai
08:00
Phim truyện
08:45
Phát triển bền vững
09:00
Thời sự
09:20
Chạm đến ước mơ
09:50
Tây Bắc chuyển động
10:00
Phim truyện
10:50
Nét đẹp Lào Cai
11:00
Thời sự (tiếng Mông)
11:10
Kết đoàn
11:20
Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
11:30
Thời sự
12:00
Phim truyện
12:50
Nét đẹp Lào Cai
13:00
Thời sự
13:30
Chạm đến ước mơ
14:00
Phim truyện
14:50
Tây Bắc chuyển động
15:00
Thời sự
15:30
Phim tài liệu
15:50
Phim truyện
16:40
Trang thành phố Lào Cai
16:50
Phim tài liệu
17:10
An toàn giao thông
17:20
Thời sự (tiếng Mông)
17:30
Kết đoàn
17:40
Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
17:50
Phim truyện
18:40
Tây Bắc chuyển động
18:50
Kết nối
19:00
Tiếp sóng thời sự VTV
19:50
Thời sự
20:20
Dự báo thời tiết
20:22
Kết nối
20:23
Clip cổ động
20:25
Lào Cai trong âm nhạc
21:25
Phim tài liệu
21:45
Bản tin An toàn giao thông
21:50
Thời sự
22:10
Phim truyện
23:00
Thời sự (tiếng Mông)
23:10
Kết đoàn
23:20
Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
23:30
Giới thiệu chương trình ngày mai

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị