Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Năm 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
Pop - 2 - Maj
00:30
Hip-Hop - 2 - Maj
01:00
Mbchart - Automatic
01:30
Rock - 2 - Maj
02:00
Om - 1 - Maj
02:30
Om - 1 - Maj
03:00
Om - 1 - Maj
03:30
Afrobeats - 3 - Maj
04:00
Mb - Hits - 1 - Maj
04:30
Country - 2 - Maj
05:00
Dance - 2 - Maj
05:30
Htw - 3 - Maj
06:00
Pop - 3 - Maj
06:30
Latino - 2 - Maj
07:00
K-Pop - 4 - Maj
07:30
Edm - 2 - Maj
08:00
Om - 7 - Maj
08:30
Om - 7 - Maj
09:00
Om - 7 - Maj
09:30
R&B - 2 - Maj
10:00
Htw - 3 - Maj
10:30
Dance - 5 - Maj
11:00
Pop - 1 - Maj
11:30
Mb - Hits - 6 - Maj
12:00
Eurovision - 5 - Maj
12:30
K-Pop - 1 - Maj
13:00
Mbchart - Automatic
13:30
Edm - 1 - Maj
14:00
Latino - 5 - Maj
14:30
Gigs - 2 - Maj
15:00
Dance - 6 - Maj
15:30
Afrobeats - 1 - Maj
16:00
Htw - 3 - Maj
16:30
Hip-Hop - 1 - Maj
17:00
Eurovision - 6 - Maj
17:30
Mb - Hits - 3 - Maj
18:00
Rock - 3 - Maj
18:30
K-Pop - 2 - Maj
19:00
Mbchart - Automatic
19:30
Latino - 6 - Maj
20:00
Om - 2 - Maj
20:30
Om - 2 - Maj
21:00
Om - 2 - Maj
21:30
Rock - 1 - Maj
22:00
Htw - 3 - Maj
22:30
Edm - 3 - Maj
23:00
K-Pop - 4 - Maj
23:30
Mb - Hits - 2 - Maj

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương