Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
00:00
NHK Newsline
00:15
Newsline In Depth
00:30
Core Kyoto
01:00
NHK Newsline
01:15
Direct Talk
01:30
Lunch On!
01:55
Ukiyoe Edo-Life
02:00
NHK Newsline
02:15
Newsline In Depth
02:30
Design Talks Plus
03:00
Newsroom Tokyo
03:40
Direct Talk
03:55
The Flame Across Japan
04:00
Japan'S Top Inventions
04:15
Deeper Look From New York
04:30
Japanology Plus
05:00
NHK Newsline
05:15
Direct Talk
05:30
Japan Railway Journal
06:00
NHK Newsline
06:15
Newsline In Depth
06:30
Core Kyoto
07:00
NHK Newsline
07:15
Newsline In Depth
07:30
Design Talks Plus
08:00
NHK Newsline
08:15
The Flame Across Japan
08:20
Time-Lapse Japan
08:25
Japan From Above: Up Close
08:30
Lunch On!
08:55
Ukiyoe Edo-Life
09:00
NHK Newsline
09:15
Newsline In Depth
09:30
Asia Insight
10:00
NHK Newsline
10:15
Newsline In Depth
10:30
Culture Crossroads
10:40
Selfie Japan
10:45
No Art, No Life Plus
10:55
Dining With The Chef Mini
11:00
NHK Newsline
11:15
Newsline In Depth
11:30
Special Program
12:00
NHK Newsline
12:15
Newsline In Depth
12:30
Japan Railway Journal
13:00
Newsline Asia 24
13:30
J-Arena
14:00
Newsline Asia 24
14:30
Asia Insight
15:00
NHK Newsline
15:15
Newsline Biz
15:23
The Flame Across Japan
15:30
Culture Crossroads
15:40
Selfie Japan
15:45
No Art, No Life Plus
15:55
Dining With The Chef Mini
16:00
NHK Newsline
16:15
Direct Talk
16:30
Special Program
17:00
NHK Newsline
17:15
Newsline Biz
17:23
Japan From Above: Up Close
17:30
J-Arena
18:00
NHK Newsline
18:15
Direct Talk
18:30
Japan Railway Journal
19:00
NHK Newsline
19:20
Newsline Biz
19:30
Asia Insight
20:00
Newsroom Tokyo
20:40
Direct Talk
20:55
The Flame Across Japan
21:00
NHK Newsline
21:20
Newsline Biz
21:30
Culture Crossroads
21:40
Selfie Japan
21:45
No Art, No Life Plus
21:55
Dining With The Chef Mini
22:00
NHK Newsline
22:20
Newsline Biz
22:30
Special Program
23:00
NHK Newsline
23:15
Newsline In Depth
23:30
NHK World Selection

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh quốc tế

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh Vĩnh Long

Kênh K+ HD

Kênh địa phương