Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
05:30
Khởi động ngày mới
05:40
Thời sự Phú Thọ
06:00
Phim truyện
06:50
Văn hóa giải trí thế giới
06:55
Phim tài liệu
07:20
Muôn cách làm giàu
07:35
Ca nhạc
07:55
Trang địa phương
08:10
Phim truyện
09:00
Thời sự Phú Thọ
09:20
Truyền hình nhân đạo
09:35
Nông thôn mới Tây Bắc
09:50
Phú Thọ điểm đến
10:00
Phim truyện
10:50
Đến với bài thơ hay
10:55
An ninh
11:20
Thị trường tiêu dùng
11:30
Thời sự Phú Thọ
11:45
Tin quốc tế
12:00
Phim truyện 12h
12:50
Dành cho thiếu nhi
13:05
Ca nhạc
13:30
Truyền hình nhân đạo
13:45
Đến với bài thơ hay
14:00
Phim truyện Việt Nam
14:50
Nông thôn mới Tây Bắc
15:00
Thời sự Phú Thọ
15:15
Văn bản chính sách pháp luật
15:20
Phim truyện
16:05
Ca nhạc
16:30
Dành cho thiếu nhi
16:45
Báo chí trong ngày
16:55
Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ
18:25
An toàn giao thông
18:30
Bản tin 18h30
18:40
Thị trường tiêu dùng
18:47
Tin Quốc tế
19:00
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài TH Việt Nam
19:45
Thời sự Phú Thọ
20:15
Phú Thọ điểm đến
20:20
Phim truyện Hàn Quốc
21:00
An ninh PT
21:25
Truyền hình nhân đạo
21:35
Phim truyện
22:20
Nông thôn mới Tây Bắc

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị