Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
05:35
Chương trình thời sự sáng + Bản tin thời tiết
05:50
Ca nhạc
06:20
Nhìn ra tỉnh bạn
06:30
CLB giải trí
06:55
Phim truyện
07:40
Kết nối yêu thương
07:50
Phim truyện
08:35
Đại biểu dân cử với cử tri
08:45
Không gian xanh
09:00
Câu chuyện văn nghệ
09:30
Bản tin thời sự trực tiếp
09:40
Sức khỏe của bạn
09:55
Gặp nhau để cười
10:05
Hải Lăng ngày mới
10:15
Phim truyện
11:05
Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo
11:15
Bản tin thời tiết
11:20
Đại biểu dân cử với cử tri
11:30
Chương trình Thời sự
11:50
Thông tin KT-XH
11:55
Phim truyện
12:40
Kết nối yêu thương
13:00
Nhìn ra tỉnh bạn
13:10
Câu chuyện văn nghệ
13:40
Không gian xanh
13:55
Nẻo về nguồn cội
14:05
CLB giải trí
14:35
Gặp nhau để cười
14:45
Phim khoa học
15:30
Hải Lăng ngày mới
15:40
Ca nhạc
16:10
Việt Nam mến yêu
16:20
Hồ sơ mật
16:50
Đại biểu dân cử với cử tri
17:00
Chương trình thiếu nhi
17:30
Phim truyện
18:15
Phim hoạt hình
18:30
Hộp thư truyền hình:
18:40
Tạp chí tuổi hoa
18:50
Bản tin thời tiết
18:55
Thông tin KT-XH
19:45
Thời sự Quảng Trị + Bản tin thời tiết
20:05
Thông tin KT-XH
20:20
QTV giới thiệu
20:30
Phim truyện
21:20
Ngày này năm xưa
22:05
Tạp chí thế giới tuần qua
22:35
Ca nhạc

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị