Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
05:30
Giới thiệu chương trình
05:32
Văn bản chính sách
05:35
Văn hóa toàn cảnh
05:50
Nhịp cầu y tế
05:55
Bản tin thời tiết nông vụ
06:00
Bản tin chào ngày mới
06:10
Thái Bình điểm đến
06:20
Ca nhạc
06:50
Sitcom
07:00
Bản tin sáng
07:10
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
07:20
Sắc màu văn hóa
07:40
Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu
08:00
Phim truyện
08:50
Phóng sự
09:00
Phim truyện
09:45
Văn hóa toàn cảnh
10:00
Phim truyện
10:45
Phim hoạt hình
11:00
Thời sự Thái Bình
11:15
Bản tin trong nước
11:25
Nhịp cầu sức khỏe:
11:30
Bản tin thế giới
11:40
Phim truyện
12:35
Nông thôn mới
12:50
Sitcom
13:00
Thái Bình điểm đến
13:10
Phim truyện
14:00
Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu
14:15
Sắc màu văn hóa
14:30
Khám phá thế giới
15:00
Bản tin 15H
15:15
Sân khấu
16:50
Văn hóa toàn cảnh
17:10
Chuyên đề
17:25
Nhịp cầu y tế
17:30
Phim hoạt hình
17:45
Phim truyện
18:45
Tin tức trong nước & thế giới
19:00
Chuyển tiếp Thời sự VTV
19:45
Thời sự Thái Bình
20:20
Phóng sự
20:30
Phim truyện
21:15
Thái Bình trầm tích thời gian
21:30
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình Năm 1949
22:00
Ca nhạc
22:30
Bản tin cuối ngày
22:45
Bản tin thế giới

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị