Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
05:30
Thời sự TV
05:40
Chuyên mục
06:00
Tiếp sóng VTV1
07:00
Thể thao
07:40
Ca nhạc
08:00
Khoa giáo
08:30
Phim truyện (2 tập)
10:00
Thông tin- Quảng cáo
10:20
Chương trình Thiếu nhi
10:40
Canhạc
11:10
Phim truyện
11:55
Thông tin quảng cáo, GT CT
12:00
Thời sự TV+Điểm báo
12:15
Phim truyện
13:00
Thông tin – Quảng cáo
13:15
Cải lương
14:00
Phim truyện (1tập)
14:45
Giải trí
16:00
Phim truyện (1tập)
16:45
Ca nhạc
17:00
Chương trình tiếng Khmer
18:00
Chương trình Thiếu nhi
18:20
Thời sự Quốc tế
18:30
Bản tin Thể thao
18:35
Chuyên mục: Kinh tế + Nông thôn mới.
18:55
Thông tin, công báo; Giới thiệu Chương trình
19:00
Thời sự THVN
19:45
Thời sự TV
20:05
Chuyên mục: Biển xanh quê hương
20:20
Thông tin thị trường
20:33
Dấu ấn sân khấu
23:30
Ca nhạc

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị