Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
06:00
Phim Hoạt Hình: 5 Chú chuột - Tập 5
06:30
Thế Giới Diệu Kỳ - Tập 65
07:00
Phim Hoạt Hình: Bố đầu nhỏ con đầu to - Tập 28
07:15
Khu Vườn Trí Tuệ - Số 6
07:45
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 17
08:00
Dạy Tiếng Việt: Hát xẩm
08:30
Phim Hoạt Hình: Chiếc xe kéo tinh nghịch - Tập 37
09:00
Phim Hoạt Hình: 5 Chú chuột - Tập 6
09:30
Thế Giới Diệu Kỳ - Tập 66
10:00
Phim Hoạt Hình: Bố đầu nhỏ con đầu to - Tập 29
10:15
Khu Vườn Trí Tuệ - Số 7
10:45
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 18
11:00
Dạy Tiếng Việt: Hát xẩm
11:30
Phim Hoạt Hình: Chiếc xe kéo tinh nghịch - Tập 38
12:00
Phim Hoạt Hình: 5 Chú chuột - Tập 5
12:30
Thế Giới Diệu Kỳ - Tập 65
13:00
Lớp 3 - Tiếng Việt - Bài số 04 - Về thăm quê (Đọc hiểu)
13:20
Lớp 5 - Tiếng Anh - Bài số 08 - Unit 3: Where did you go on holiday? - Lesson 1
13:50
Lớp 7 - Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo - Bài số 03 - Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
14:30
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 18
14:45
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 19
14:55
Lớp 8 - Ngữ văn - Bài số 06 - Ôn tập phần Văn (Phần 3)
15:35
Lớp 11 - Toán - Bài số 06 - Phương pháp giải các bài toán về nhị thức Niutơn (Phần 1)
16:15
Lớp 12 - LT - Sinh học - Bài số 07 - Gen - bậc thầy của mã hoá!
17:00
Dạy Tiếng Việt: Ngõ nhỏ Hà Nội
17:30
Phim Hoạt Hình: Chiếc xe kéo tinh nghịch - Tập 38
18:00
Lớp 4 - Tiếng Việt - Bài số 06 - Ôn tập văn miêu tả
18:30
Lớp 6 - Cánh diều - Toán - Bài số 04 - Ôn tập chương số nguyên (P2)
18:50
Lớp 12 - LT - Vật lí - Bài số 07 - Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (P1)
19:45
Phim Hoạt Hình: Bố đầu nhỏ con đầu to - Tập 28
20:00
Lớp 10 - Chân trời sáng tạo - Ngữ văn - Bài số 04: Gặp Ka - ríp và Xi - la (Phần 2)
20:30
Lớp 11 - Hóa học - Bài số 06 - Ôn tập lí thuyết chương nitơ photpho (Phần 2)
21:10
Lớp 11 - Tiếng Anh - Bài số 07 - Unit 2: Skills (Listening & Writing)
21:45
Lớp 12 - LT - Hóa học - Bài số 07 - Biện luận công thức cấu tạo muối Amoni (Phần 2)
22:15
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 17
22:35
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 18
22:45
Phim Hoạt Hình: Những chiến binh dũng cảm - Tập 18
23:00
Dạy Tiếng Việt: Hát xẩm
23:30
Phim Hoạt Hình: Chiếc xe kéo tinh nghịch - Tập 38

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị