Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Tám 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
06:00
Lớp 5 - Toán: Toán - Bài Số 03 - Phân Số Thập Phân:
06:30
Phim Hoạt Hình: Peter Pan - Tập 27
07:00
Phim Hoạt Hình: Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To - Tập 1
07:15
Khu Vườn Trí Tuệ: Số 23
07:45
Phim Hoạt Hình: Tiểu Hòa Thượng - Tập 35
08:00
Lớp 11 - Ngữ Văn: Bài Số 07 - Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc (Phần 1)
08:30
Khu Vườn Trí Tuệ: Số 23
08:45
Lớp 3 - Toán: Bài Số 07 - Phép Chia Hết Và Phép Chia Có Dư
09:15
Lớp 12 -Ngữ Văn: Bài Số 07 - Tây Tiến (Phần 3)
09:45
Phim Hoạt Hình: Tiểu Hòa Thượng - Tập 35
10:00
Phim Hoạt Hình: Tiểu Hòa Thượng - Tập 36
10:15
Thế Giới Diệu Kỳ: Tập 14
10:45
Phim Hoạt Hình: Peter Pan - Tập 28
11:10
Khu Vườn Trí Tuệ: Số 24
11:35
Dạy Tiếng Việt: Sa Pa - Lào Cai
12:00
Lớp 2 - Toán: Bài Số 07 - Số Bị Trừ - Số Trừ - Hiệu
12:30
Phim Hoạt Hình: Peter Pan - Tập 28
13:00
Phim Hoạt Hình: Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To - Tập 2
13:15
Lớp 4 -Toán: Bài Số 03 - Viết Thêm Chữ Số Vào Số Tự Nhiên
14:00
Lớp 11 - Vật Lý: Định Luật Ôm Đối Với Toàn Mạch (P2): 68P
15:45
Lớp 12 - Vật Lý: Bài Số 07 - Sóng Cơ Và Sự Truyền Sóng Cơ (P1)
16:30
TDĐS: Hãy Là Người Có Tư Duy Phản Biện - Bài 1 - QĐ Và Các Yếu Tố HT Nên Quan Điểm
16:45
Phim Hoạt Hình: Peter Pan - Tập 29
17:10
Khu Vườn Trí Tuệ: Số 25
17:35
Dạy Tiếng Việt: Sa Pa - Lào Cai
18:00
Lớp 5 - Tiếng Việt: Bài Số 03 - Tập Đọc: Sắc Màu Em Yêu
18:30
Phim Hoạt Hình: Peter Pan - Tập 29
19:00
Phim Hoạt Hình: Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To - Tập 3
19:15
Khu Vườn Trí Tuệ: Số 25
19:45
Phim Hoạt Hình: Tiểu Hòa Thượng - Tập 36
20:00
Lớp 11 - Hóa Học: Bài 7 - Phương Pháp Bảo Toàn Điện Tích
20:45
Lớp 3 - Tiếng Việt: Bài Số 07 - Tập Đọc: Khi Mẹ Vắng Nhà (Phần 1)
21:00
TDĐS: Hãy Là Người Có Tư Duy Phản Biện - Bài Số 03
21:15
Lớp 12 - Hóa Học: Bài Số 07 - Câu Hỏi Về Các Bước Thí Nghiệm
22:15
Thế Giới Diệu Kỳ: Tập 15
22:45
Phim Hoạt Hình: Peter Pan - Tập 30
23:10
Khu Vườn Trí Tuệ: Số 26
23:35
Dạy Tiếng Việt: Sa Pa - Lào Cai

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh Vĩnh Long

Kênh K+ HD

Viettel Media

Kênh địa phương