Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Bảy 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
00:00
Nhạc Lyric - Số 11
00:15
Nhạc trữ tình - Số 3
01:00
Nhạc trẻ - Số 92
01:15
Nhạc US-UK - Số 4
02:00
Vmusic - Số 79
02:15
Music - Số 36
03:00
Nhạc trẻ - Số 92
03:15
Nhạc Lyric - Số 11
04:00
Nhạc trẻ - Số 68
04:15
ONSL - Những bài hát hay nhất - Số 8
05:00
Bolero - Số 19
05:30
Vmusic - Số 79
05:45
Hình hiệu kênh
06:00
Nhạc Lyric - Số 11
06:15
Nhạc trữ tình - Số 3
07:00
Cocktail âm nhạc - Số 18
07:15
Câu chuyện âm nhạc - Số 30
07:30
Bolero - Số 19
08:15
Nhạc trẻ - Số 92
09:00
Music Store - Số 2 Mùa yêu
10:00
Nhạc trẻ - Số 96
10:15
Nhạc Lyric - Số 11
11:00
Music Like - Số 3: Buồn trong kỷ niệm (Hồ Quang 8, Bùi Thúy)
12:00
Nhạc Lyric - Số 11
12:15
Nhạc trữ tình - Số 3
13:00
Cocktail âm nhạc - Số 18
13:30
Vmusic - Số 79
14:00
Nhạc trẻ - Số 96
14:15
Nhạc trẻ - Số 92
15:00
Music - Số 40
15:15
Nhạc theo chủ đề - Số 13
15:30
Nhạc theo chủ đề - Số 14
16:00
Vmusic - Số 79
16:15
Nhạc US-UK - Số 4
17:15
Vmusic - Số 79
17:30
Nhạc trữ tình - Số 3
18:00
Music Like - Số 3: Buồn trong kỷ niệm (Hồ Quang 8, Bùi Thúy)
19:00
Nhạc US-UK - Số 11
19:30
Vmusic - Số 107
20:00
Cocktail âm nhạc - Số 50
20:15
Music Like - Số 6: Người tình không đến ( Mai Lan, Huy Cường, Kavin Chính)
21:15
Chanh đa múi - Số 11
22:00
Vmusic - Số 71
22:15
Music - Số 38
23:00
Music Like - Số 6: Người tình không đến ( Mai Lan, Huy Cường, Kavin Chính)

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh quốc tế

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh Vĩnh Long

Kênh K+ HD

Kênh địa phương