Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Năm 2022
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
Phim Tam Quốc Cơ Mật (54T) Tq_Tập 48 PL
01:00
Nhịp Sống 24h (PL)
01:30
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 19 PL
02:00
Phim Thâm Cung Chuyện (39T) Đl_Tập 39 PL
03:00
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 111 PL
03:15
Sitcom Công Sở Truyền Kỳ 2021 - Số 57 PL
03:30
Nhịp Sống 24h (PL)
04:00
Báo Chí Góc Nhìn 2022 - Số 19 PL
04:30
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 19 PL
05:00
Phim Tam Quốc Cơ Mật (54T) Tq_Tập 48 PL
06:00
Nhịp Sống 24h P1
06:10
Nhịp Sống 24h P2
06:20
Nhịp Sống 24h P3
06:30
Dạy Golf 2022 - Số 130 PM
06:45
Sitcom Công Sở Truyền Kỳ 2021 - Số 73 PL
07:00
Địa Ốc 2022 - Số 6 PL
07:30
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 19 PL
08:00
Hài Dân Gian (2022) PL - So 22 PL
08:30
Giới Thiệu Kênh (PL)
08:35
Dạy Golf 2022 - Số 25 PL
09:00
Phim Nữ Cảnh Sát Trưởng (20T) - Tập 11 PL
10:00
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 111 PL
10:15
Sitcom 2022 Làng Loạn Nhịp (200T) - Số 5 PL
10:30
Nhịp Sống 24h PL
11:00
Phim Trường Săn (Tq 52T)- Tập 46 PM
12:00
Phim Quyền Lực Vương Triều (62T) - Tập 39 PL
13:00
Phim Hôn Lễ Mùa Thu (32T) - Tập 19 PL
14:00
Báo Chí Góc Nhìn 2022 - Số 19 PL
14:30
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 19 PL
15:00
Sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân 2022 - Số 55 PL
15:15
Dạy Golf 2022 - Số 130 PL
15:30
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 19 PL
16:00
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 130 PL
16:30
Dạy Golf 2022 - Số 130 PL
16:45
Tài Chính Thông Minh 2022 - Số 19 PL
17:00
Nhịp Sống 24h ( PM)
17:30
Hoạt Hình 2022 - Số 130 PM
17:45
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 130 PM
18:00
Phim Ngày Mai Bình Yên (36T) - Tập 30 PM
19:00
Sitcom Làng Loạn Nhịp - Số 68 PM
19:15
Thế Giới 23 Độ 5 2021 - Số 19 PL
20:00
Phim Quyền Lực Vương Triều (62T) - Tập 40 PM
21:00
Phim Hôn Lễ Mùa Thu (32T) - Tập 20 PM
22:00
Dạy Golf 2022 - Số 112 PL
22:30
Thế Giới 23 Độ 5 2022 - Số 19 PL
23:00
Nhịp Sống - PL
23:15
Kí Sự Khám Phá 2022 - Số 112 PL

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Viettel Media

Kênh địa phương