Trang chủ
Truyền hình
Lịch phát sóng
Hôm nay
Tháng Tám 2021
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
Tsukai TV Sukatto Japan Ep145
00:15
TOKORO JAPAN Ep10
01:15
Doctor-X Ep8
02:30
Enjoy Japan! - food, travel & culture - Ep360
03:00
Who Wants to Come to Japan Ep55
04:00
Who Wants to Come to Japan Ep56
05:00
Enjoy Japan! - food, travel & culture - Ep220
05:30
Enjoy Japan! - food, travel & culture - Ep360
06:00
Tsukai TV Sukatto Japan Ep145
07:00
Caseworker's Diary Ep7
08:00
Doctor-X 2 Ep1
09:15
TOKORO JAPAN Ep10
10:15
Tsukai TV Sukatto Japan Ep145
11:15
Caseworker's Diary Ep7
12:15
Doctor-X 2 Ep1
13:30
Japan in Motion -100 Tips to Enjoy Life in Japan- Ep48
14:00
Mr. Homemaker Ep45
14:30
Enjoy Japan! - food, travel & culture - Ep360
15:00
Who Wants to Come to Japan Ep55
16:00
Who Wants to Come to Japan Ep56
17:00
Enjoy Japan! - food, travel & culture - Ep221
17:30
Enjoy Japan! - food, travel & culture - Ep361
18:00
The Before and After Ep80
19:00
HANATAKA!-Tips From Japan's 30% Ep52
20:00
Caseworker's Diary Ep7
21:00
Doctor-X 2 Ep1
22:15
Japan in Motion -100 Tips to Enjoy Life in Japan- Ep48
22:45
Mr. Homemaker Ep45
23:15
The Before and After Ep80

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh thiết yếu

Kênh Vĩnh Long

Kênh K+ HD

Viettel Media

Kênh địa phương