Trang chủ
Truyền hình
Mua gói
Đăng nhập
Lịch phát sóng
Hôm nay
00:00
Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4) - Top Priority Of Nasa
00:20
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 6 - The Fish Guts Displacement
00:45
Những Người Bạn (Phần 6) - The One With The Apothecary Table
01:10
Mũi Tên Xanh (Phần 1) - Vendetta
02:00
Điểm Mù (Phần 5) - Love You To Bits And Bytes
02:50
Vũ Khí Chết Người (Phần 1) - As Good As It Getz
03:35
Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6) - A Nightmare In National City
04:20
Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1) - Bad News Blair
05:10
Điểm Mù (Phần 5) - Love You To Bits And Bytes
06:00
Mũi Tên Xanh (Phần 1) - Year's End
06:50
Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1) - Dare Devil
07:40
Điểm Mù (Phần 5) - Iunne Ennul
08:30
Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6) - Believe In A Thing Called Love
09:20
Vũ Khí Chết Người (Phần 1) - Pilot
10:10
Mũi Tên Xanh (Phần 1) - Year's End
11:00
Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4) - Drone Care
11:25
Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4) - Sets Itself, Lights Itself
11:50
Người Xóa Dấu Vết (Phần 2) - Episode 10
12:40
Vũ Khí Chết Người (Phần 1) - As Good As It Getz
13:30
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 6 - The Santa Simulation
13:55
Những Người Bạn (Phần 6) - The One With The Joke
14:20
Mũi Tên Xanh (Phần 1) - Year's End
15:10
Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4) - Drone Care
15:35
Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4) - Sets Itself, Lights Itself
16:00
Vũ Khí Chết Người (Phần 1) - Pilot
16:50
Cô Gái Siêu Nhân (Phần 6) - Believe In A Thing Called Love
17:40
Cô Gái Buôn Chuyện (Phần 1) - Dare Devil
18:30
Vũ Khí Chết Người (Phần 1) - Pilot
19:20
Học Thuyết Vụ Nổ Lớn Phần 6 - The Santa Simulation
19:45
Những Người Bạn (Phần 6) - The One With The Joke
20:10
Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4) - Drone Care
20:35
Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4) - Sets Itself, Lights Itself
21:00
Gia Đình Winchester (Phần 1) - Art Of Dying
21:50
Huyền Thoại Tương Lai (Phần 6) - The Ex-Factor
22:40
Gia Đình Winchester (Phần 1) - Art Of Dying
23:30
Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4) - Drone Care
23:55
Hiệu Ứng Carbonaro (Phần 4) - Sets Itself, Lights Itself

Kênh VTV

Kênh K+ SD

Kênh VTV Cab

Kênh quốc tế

Kênh HTV

Kênh VTC

Kênh Vĩnh Long

Kênh thiết yếu

Kênh SCTV

Kênh địa phương

Quản lý thiết bị