Trang chủ
Truyền hình

Ấn Độ - Khó đạt miễn dịch cộng đồng với biến thể Delta

1 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Ấn Độ - Khó đạt miễn dịch cộng đồng với biến thể Delta
Tương tự
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
1:08
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC