Trang chủ
Truyền hình

Australia: Biến thể Omicron không nghiêm trọng hơn Delta

0 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Australia: Biến thể Omicron không nghiêm trọng hơn Delta
Tương tự
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC
1:39
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC