Trang chủ
Truyền hình

Bộ Y tế sẽ rút dần nhân lực hỗ trợ ở TPHCM

2 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Bộ Y tế sẽ rút dần nhân lực hỗ trợ ở TPHCM
Tương tự
Cập nhật tin Covid-19 sáng 26/10/2021
5:37
Cập nhật tin Covid-19 sáng 26/10/2021