Trang chủ
Truyền hình

Bộ y tế xây dựng phiên bản thứ 7 về hướng dẫn điều trị Covid-19

0 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Bộ y tế xây dựng phiên bản thứ 7 về hướng dẫn điều trị Covid-19
Tương tự
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
1:08
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC