Trang chủ
Truyền hình

Cấp tập chuẩn bị cho học sinh THPT trở lại trường

19 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Cấp tập chuẩn bị cho học sinh THPT trở lại trường
Tương tự
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC
1:39
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC