Trang chủ
Truyền hình

Chấm dứt ngay ùn tắc giao thông ở chốt kiểm soát dịch

1 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Chấm dứt ngay ùn tắc giao thông ở chốt kiểm soát dịch
Tương tự
Dịch Covid-19 đang lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ 3-11 tuổi.
2:07
Dịch Covid-19 đang lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ 3-11 tuổi.
Dịch Covid-19 lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ 3-11 tuổi