Trang chủ
Truyền hình

Chủng nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 có thể đã lan ra thế giới

37 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Chủng nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 có thể đã lan ra thế giới
Tương tự
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC
1:39
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC
Ngày 24/1: Nhiều người nhiễm biến chủng Omicron nhưng xét nghiệm lại âm tính - Bản tin Covid - VTC