Trang chủ
Truyền hình

Còn nhiều bất cập trong việc cấp giấy xét nghiệm Covid-19

7 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Còn nhiều bất cập trong việc cấp giấy xét nghiệm Covid-19
Tương tự
Quyền lợi từ 2 mũi vắc xin Covid 19 tại các địa phương vẫn chưa thống nhất - Bản tin Covid - VTC
14:00
Quyền lợi từ 2 mũi vắc xin Covid 19 tại các địa phương vẫn chưa thống nhất - Bản tin Covid - VTC
Quyền lợi từ 2 mũi vắc xin Covid 19 tại các địa phương vẫn chưa thống nhất - Bản tin Covid - VTC