Trang chủ
Truyền hình
Mua gói

Đã phân bổ khoảng 450.000 liều thuốc Molnupiraavir để điều trị f0 có kiểm soát

0 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Đã phân bổ khoảng 450.000 liều thuốc Molnupiraavir để điều trị f0 có kiểm soát
Tương tự
Nhiều trẻ cong vẹo cột sống trở nặng sau dịch Covid-19
2:55
Nhiều trẻ cong vẹo cột sống trở nặng sau dịch Covid-19
Nhiều trẻ cong vẹo cột sống trở nặng sau dịch Covid-19