Trang chủ
Truyền hình

Dịch Covid-19 đang lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ 3-11 tuổi.

53 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Dịch Covid-19 lan rộng, Trung Quốc bắt đầu tiêm cho trẻ 3-11 tuổi
Tương tự
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
1:08
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC