Trang chủ
Truyền hình

Hà Nội cách ly F1 tại nhà để thích ứng trong tình hình mới

21 lượt xem
Bản tin Covid
Thể loại: Bản tin Covid
Hà Nội cách ly F1 tại nhà để thích ứng trong tình hình mới
Tương tự
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
1:08
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC
Ngày 6/12: Bộ Y tế địa phương triển khai tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid-19 - Bản tin Covid - VTC